ประชุมของผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก STS Forum 2022

เทคโนโลยี04101

ประชุมของผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก STS Forum 2022

เทคโนโลยี04101

เทคโนโลยี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. นำหน่วยงานวิจัย – มหาวิทยาลัย – นักวิทย์รุ่นใหม่ ร่วมประชุมผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก STS Forum 2022 เปิดวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นายกฯญี่ปุ่น เทคโนโลยี ย้ำนโยบายเศรษฐกิจใหม่เน้นนวัตกรรม คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนา “ควอนตัม-ปัญญาประดิษฐ์-เทคโนโลยีชีวภาพ
เมื่อวนที่ 4 ต.ค.ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย เข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 19 เทคโนโลยี  ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการจัดประชุมในสถานที่ครั้งแรกในรอบ 3 ปีหลังการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลโนเบล รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บริหารสถาบันวิจัยและหน่วยให้ทุน เทคโนโลยี ผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่าหนึ่งพันคน

ประชุมของผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก STS Forum 2022
Scroll to top